W dniach 3 marca do 29 kwietnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie przeprowadziła szkolenie podstawowe strażaków OSP.

W kursie realizowanym dwuetapowo obejmującym zajęcia teoretyczne i praktyczne uczestniczyli zainteresowani działalnością w Ochotniczych Strażach Pożarnych w swoich lokalnych środowiskach. Zajęcia realizowane były  w formie zajęć teoretycznych realizowanych w formie e-learningowej oraz zajęć praktycznych przeprowadzanych na terenie i obiektach KP PSP z wykorzystaniem pojazdów i sprzętu specjalistycznego.  Szczególnie dużo uwagi przykładano do wykorzystania sprzętu ochrony dróg oddechowych, obsługi sprzętu oraz umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej. Każdy ze strażaków zaliczył również test w komorze dymowej w KP PSP w Ełku.
Łącznie w kursie uczestniczyło 11 strażaków, a do egzaminu przystąpiło 10 osób. Wszyscy zdali egzamin teoretyczny w formie testu jak i praktyczny polegający na sprawdzeniu umiejętności obsługi sprzętu hydraulicznego, działań podczas wypadku drogowego oraz znajomości zasad pracy strażaków w aparatach oddechowych, przeszukiwania zadymionych pomieszczeń, ewakuacji osób i udzielenia im pierwszej pomocy.
Poprzez ukończeniu tego szkolenia strażacy-ochotnicy mają prawo do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeniach oraz kolejnych kursach specjalistycznych.

Opracował: bryg. Jarosław Jakubik
Zdjęcia: st. kpt. Mariusz Kozakiewicz