W piętek 14 września br. o godzinie 1000 na przejeździe kolejowym przy ulicy Towarowej  w Iławie doszło do zderzenia lokomotywy spalinowej z samochodem osobowym – to na szczęście jedynie pozorowany wypadek, którego celem było uzmysłowienie wszystkim obserwującym przebieg zdarzenia, co może się stać podczas realnego wypadku z samochodem oraz jego pasażerami.

Po zderzeniu i przygotowaniu odpowiedniej pozoracji na miejsce zdarzenia przybyły służby ratownicze celem przećwiczenia wspólnych działań. Dzięki uprzejmości kolei możliwe było przeprowadzenie ćwiczeń komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

 Działania w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych i doskonała pozoracja wykorzystująca prawdziwy skład kolejowy i samochód osobowy, jak również przygotowanie „osób poszkodowanych” – są jednym z najlepszych elementów doskonalenia strażaków ratowników i służb współdziałających jak ratownicy medyczni, członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża czy też pracownicy Ochrony Kolei. Tak realne ćwiczenia nie tylko zwiększają potencjał ratowniczy strażaków, ale dają również możliwość doskonalenia wzajemnej współpracy pomiędzy służbami ratowniczymi i porządkowymi.

Oprócz doskonalenia strażaków, takie ćwiczenia to oczywiście doskonała lekcja wyobraźni dla wszystkich osób obserwujących, a w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej, która licznie przyglądała się całemu zdarzeniu i wysłuchała podsumowania dotyczącego działań straży pożarnej. Pokaz i ćwiczenia obserwowało około 200 dzieci i młodzieży szkolnej, która również miała możliwość wysłuchania komentujących przebieg całego pokazu, którzy w ciekawy sposób tłumaczyli kolejne jego etapy. 

Ćwiczenia umożliwiły również realizację programu ”Kręci Mnie Bezpieczeństwo”, po zakończeniu działań wszyscy obecni mieli możliwość zapoznania się ze strażackim sprzętem i pojazdami. Strażacy chętnie odpowiadali na pytania stawiane przez obserwatorów ćwiczeń.  

 

Opracował:  kpt. Krzysztof Rutkowski - KP PSP w Iławie.
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Rutkowski - KP PSP w Iławie.