22 października 2018 roku, w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Pasłęku odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla zawodniów lekkoatletycznego klubu GIMPAS oraz ich rodziców. 

Wszyscy uczestnicy zapoznali się z zasadami wzywania służb ratowniczych na miejsce zdarzenia oraz udzielania pomocy w przypadku braku oddechu u osoby dorosłej, dziecka i niemowlaka. Jak się szybko okazało, resuscytacja to ciężka praca, zupełnie jak na lekkoatletycznym stadionie. Zawodnicy, pomimo swojego młodego wieku udowodnili, że nie tylko dorośli mogą udzielać pierwszej pomocy.

Szkolenie przeprowadził st. sekc. Adrian Olbryś.

Opracowanie: st. sekc. Adrian Olbryś