15 grudnia br. strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili ćwiczenia taktyczno – bojowego dla jednostek OSP z terenu powiatu braniewskiego.

Ćwiczenia, które przeprowadzono na różnych obiektach zewnętrznych realizowano jako koncentracje gminne jednostek OSP gminy Braniewo, Płoskinia oraz miasta i gminy Pieniężno.

Główny cel ćwiczeń to sprawdzenie i ocena możliwości skutecznego oraz samodzielnego działania ratowniczego prowadzonego przez jednostki gminne OSP. Dodatkowo podczas koncentracji zwrócono uwagę na skuteczne wykorzystanie potencjału sprzętowego oraz zasobów ludzkich do osiągnięcia wyznaczonych celów i zadań. Kolejnym istotnym elementem ćwiczeń było zachowanie bezpieczeństwa oraz prawidłowe zgodne z zasadami używanie sprzętu stanowiącego wyposażenie osobiste strażaków. Oprócz likwidacji pozorowanych pożarów, przeszukiwania zadymionych pomieszczeń, udzielania pomocy dla osób poszkodowanych strażacy również budowali punkt stanowiska poboru środka gaśniczego, z którego woda tłoczona była bezpośrednio do miejsca pożaru.

Zmagania strażaków przeprowadzono na obiekcie świetlicy wiejskiej w Lipowinie, gospodarstwie rolnym w Długoborze oraz w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie.  Spotkania ze strażakami – ochotnikami to również okazja do omówienia i przypomnienia kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, wręczenia kalendarzy strażackich oraz złożenia życzeń świątecznych.

Opracował / Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie