1 kwietnia 2019 r. w Lidzbarku Warmińskim zrealizowano kolejną edycję ćwiczeń ratowniczych „WAŁ 2019”. Miejscem ćwiczeń była plaża na kąpielisku miejskim nad jeziorem Wielochowskim.

W ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnego dotyczących likwidacji zdarzeń związanych z zagrożeniem powodziowym uczestniczyli lidzbarscy strażacy oraz jednostki z sąsiednich powiatów. O godz. 9.30 w miejscu koncentracji, czyli w siedzibie PSP w Lidzbarku Warmińskim stawili się strażacy z Elbląga, Braniewa, Pasłęka i Bartoszyc. Następnie sukcesywnie poszczególne zastępy docierały w miejsce ćwiczeń. Wspólne ćwiczenia realizowane były przez funkcjonariuszy KW PSP w Olsztynie na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Podczas przeprowadzonych ćwiczeń zrealizowano epizody związane z ograniczaniem terenów zalewowych przed napływem wody z wykorzystaniem worków z piaskiem oraz rękawów przeciwpowodziowych, omówiono techniki i metody układania oraz podnoszenia korony wału w celu skutecznego ograniczenia napływu wody a także jej usuwaniem     z wykorzystaniem pomp pływających i szlamowych. Dodatkowym epizodem było odnalezienie i dotarcie do osoby poszkodowanej, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, oraz jej ewakuacja z wykorzystaniem jednostki pływającej.

Głównym celem ćwiczeń była ocena stanu gotowości zasobów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego podczas likwidacji zdarzeń związanych z wystąpieniem powodzi.

tekst: kpt. Tomasz Gowkielewicz   zdjęcia: mł.kpt.Piotr Fliciński