3 kwietnia około godz.10.00 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim otrzymał zgłoszenie o zadymieniu na wieży kościoła pw. Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim.

Od tego momentu rozpoczęły się ćwiczenia  komendanta powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim na miejscowym obiekcie sakralnym. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku prac konserwacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się na wieży doszło do zwarcia instalacji elektrycznej oraz powstania pożaru. Poszkodowany został pracownik obsługujący urządzenia. Do zdarzenia zadysponowane zostały w pierwszej kolejności cztery zastępy z lidzbarskiej jrg i dodatkowo OSP Rogóż. W następnej fazie SD 30 z OSP Orneta. Strażacy prowadzili działania ratowniczo – gaśnicze wprowadzając linię gaśniczą z prądem wody w natarciu od wewnątrz po klatce schodowej. Ze względu na brak możliwości ewakuacji osoby poszkodowanej klatką schodową, na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały dodatkowe siły i środki tj. specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego oraz  SCHD 42 z JRG 2 Olsztyn. W ćwiczeniach uczestniczyła także Policja i Straż Miejska, których podstawowym zadaniem było zorganizowanie objazdów w obrębie terenu akcji. Głównym celem ćwiczeń była organizacja działań ratowniczo – gaśniczych w obiekcie sakralnym w zakresie łączności, organizacji terenu akcji oraz dostarczania wody z użyciem drabin i podnośników w tego typu obiektach. Ponadto Istotnym elementem ćwiczeń była możliwość współdziałania ze specjalistyczną grupą ratownictwa wysokościowego. 

opracowanie: kpt.Tomasz Gowkielewicz    zdjęcia: mł.kpt.Piotr Fliciński