4 kwietnia 2019 roku strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zrealizowali w ramach doskonalenia zawodowego ćwiczenia „CYSTERNA 2019”.

Na miejsce ćwiczeń wybrano terminal gazowy Chemikals Sp. z o.o. w Braniewie. Oprócz strażaków z KP PSP w Braniewie w ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z JRG 1 Elbląg. Założeniem do zrealizowanych ćwiczeń była emisja gazu z cysterny normalnotorowej podczas procesu załadunku. Strażacy z JRG PSP w Braniewie rozpoczęli jako pierwsi działania ratownicze polegające na ograniczeniu emisji wycieku, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz dotarciu do osoby poszkodowanej. Do działań również przystąpili strażacy wchodzący w skład SGRChem-Eko z JRG 1 Elbląg, którzy określili miejsce emisji oraz przystąpili do likwidacji wycieku medium niebezpiecznego. Przeprowadzone ćwiczenia stanowiły podsumowanie wcześniejszych rozpoznań operacyjnych realizowanych wspólnie przez braniewskich i elbląskich strażaków w ramach zapoznania się z zakładem dużego ryzyka. Rozpoznanie operacyjne to doskonała forma aby poznać charakter terminala gazowego Chemikals Sp. z o.o., zastosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa oraz sprawdzić poprawność wskazań przyrządów pomiarowych. Zapoznanie z charakterem terminala gazowego zrealizowały wszystkie zmiany służbowe strażaków z JRG Braniewo oraz JRG 1 Elbląg.

To kolejne spotkanie strażaków wchodzących w skład SGRChem-Eko na terenie powiatu braniewskiego. Ćwiczenia oraz realizowany proces szkoleniowy obserwował po. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie bryg. Krzysztof Bogusławski.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie