Sprzyjająca pogoda to doskonały moment aby rozpocząć zmagania i obcowanie ze sprzętem ratowniczym stanowiącym wyposażenie straży pożarnej.

Biorąc pod uwagę realizowany proces dydaktyczny oraz szeroko rozumiane samokształcenie strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie realizują cykl szkoleń praktycznych związanych z zasadami i technikami obsługi sprzętu mechanicznego, rozwinięciami bojowymi oraz prowadzenia działań ratowniczych w różnych specjalizacjach z wykorzystaniem dostępnego sprzętu.  Ćwiczenia praktyczne pozwalają na prawidłowe wykorzystanie sprzętu oraz potencjału ludzkiego stanowiącego skład zmiany służbowej, co często wymaga dynamicznego i bieżącego wprowadzania zmian w zależności od rozwoju sytuacji. Szkolenia łączone są z realizowanymi rozpoznaniami operacyjnymi na obiektach zewnętrznych.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie