1 kwietnia 2019r. w Lidzbarku Warmińskim zrealizowano szkolenie ratownicze w zakresie prowadzenia działań powodziowych „WAŁ 2019”. Na miejsce ćwiczeń wybrana została plaża na kąpielisku miejskim nad jeziorem Wielochowskim.

W ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnego dotyczących likwidacji zagrożeń powodziowych uczestniczyli strażacy z Lidzbarka Warmińskiego, Braniewa, Pasłęka, Elbląga i Bartoszyc.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały przez funkcjonariuszy KW PSP w Olsztynie na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Podczas przeprowadzonych ćwiczeń zrealizowano epizody związane z ograniczaniem terenów zalewowych przed napływem wody z wykorzystaniem worków z piaskiem oraz rękawów przeciwpowodziowych, omówiono techniki i metody układania oraz podnoszenia korony wału w celu skutecznego ograniczenia napływu wody a także usuwania zalegającej wody z wykorzystaniem pomp pływających i szlamowych. Kolejnym realizowanym epizodem było odnalezienie i dotarcie do osoby poszkodowanej, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, oraz jej ewakuacja z wykorzystaniem jednostki pływającej.

Głównym celem ćwiczeń była ocena stanu gotowości zasobów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego podczas likwidacji zdarzeń związanych z wystąpieniem powodzi.