3 czerwca 2019 r. w powiecie szczycieńskim zrealizowano kolejną edycję ćwiczeń ratowniczych „WAŁ 2019”. Miejscem ćwiczeń była plaża kąpieliska nad jeziorem Kalwa, w miejscowości Pasym.

Czas i miejsce koncentracji wyznaczono na godzinę 14:00, zastępy miały stawić się na placu Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie. W ćwiczeniach brały udział zastępy z JRG 1 i JRG 2 w Olsztynie oraz z JRG 3 w Biskupcu, JRG w Nidzicy, JRG w Mrągowie, a także zastępy z JRG w Szczytnie.  Po stawieniu się sił i środków w miejscu koncentracji, nastąpiła ich dyspozycja na miejsce ćwiczeń. Zespół realizujący ćwiczenia, w skład którego weszli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, przygotował pozorację. Zadaniem strażaków  z jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP w Szczytnie, Olsztynie, Biskupcu, Nidzicy i Mrągowie była budowa wału przeciwpowodziowego przy użyciu worków z piaskiem, zapewniającego bezpieczeństwo zagrożonego terenu. Dodatkowym epizodem było odnalezienie i dotarcie do osoby poszkodowanej, jej ewakuacja oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kolejnym elementem ćwiczeń było sprawienie zapory przeciwpowodziowej napełnianej wodą oraz omówienie zagrożeń, zasad BHP oraz technik ratowniczych podczas działań w przypadku występowania powodzi oraz podtopień.

Tekst i zdjęcia: kpt. Paweł Kozłowski