W sobotę 8 czerwca zakończyło się „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP” dla druhów z powiatu iławskiego. Szkolenie realizowane było przez jednostkę ratowniczo-gaśniczą w Iławie.

Szkolenie miało na celu przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych, w tym do samodzielnego wykonywania złożonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało tematykę dotyczcą m.in.: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, działań podczas pożarów wewnętrznych, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawiania drabin, prowadzenia korespondencji radiowej i kierowania ruchem drogowym na potrzeby działań.

Przyszli ratownicy uczestniczący w szkoleniu przeszli również testy w komorze dymowej, znajdującej się w Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu, przygotowujące oraz sprawdzające umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

Szkolenie ukończyło 38. strażaków, którzy w znaczący sposób zwiększą potencjał ratowniczy na terenie powiatu.

Opracował/Zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Rutkowski