18 czerwca 2019 roku przeprowadzone zostały ćwiczenia – warsztaty dedykowane dla strażaków pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych.

Warsztaty poprowadzili: Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia PSP w Olsztynie mł. bryg. Szymon Kokot – Góra oraz asp. Paweł Zapadka i str. Piotr Krawcewicz. Praktyczne zmagania z ogniem na obiekcie zewnętrznym, połączone z omówieniem poszczególnych epizodów pożarowych oraz prezentacja ciekawych rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo właśnie podczas prowadzonych działań wewnątrz palących się obiektów, cieszyła się dużym zainteresowaniem braniewskich strażaków. Praktyczne zmagania z ogniem oraz obserwacja zjawisk zachodzących w palących się pomieszczeniach to niewątpliwie największy atut przeprowadzonych ćwiczeń. Ciekawe i konstruktywne omówienie problematyki dotyczącej pożarów wewnętrznych, zachęcały do dyskusji oraz wymiany spostrzeżeń i uwag. Strażacy mogli praktycznie przećwiczyć wybór odpowiedniej formy działań taktycznych związanych z rozwojem i rozprzestrzenianiem się pożaru oraz technik jego gaszenia. Dla uczestników warsztatów przekazana została również wiedza w zakresie wentylacji pożarowej, chłodzenia gazów pożarowych, zjawisk takich jak rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni, zapalenie gazów pożarowych. Dodatkowo w ćwiczeniach uczestniczyli strażacy – ochotnicy z jednostki OSP Braniewo. Nad bezpieczeństwem ćwiczących czuwał pojazd ratownictwa medycznego. Strażacy biorący udział w ćwiczeniach mogli zapoznać się z nowościami sprzętowymi w zakresie wentylowania pomieszczeń czy praktycznie zapoznać się z działaniem urządzenia gaśniczo – tnącego /system COBRA/. To pierwsze z zaplanowanych praktycznych ćwiczeń, które realizowane będą w roku bieżącym przez braniewskich strażaków w zakresie pożarów wewnętrznych.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie