W dniach 17 – 19 czerwca strażacy z Działdowa odbyli cykl ćwiczeń z ratownictwa wodnego na jeziorze Lidzbarskim.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie praktycznych możliwości współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z WOPR w Lidzbarku podczas zdarzeń na akwenach wodnych, zapoznanie strażaków z występującymi zagrożeniami w okresie letnim, wypracowanie właściwych zasad współdziałania, w tym również podczas prowadzenia korespondencji radiowej. Podczas zajęć ćwiczono głównie ewakuację poszkodowanych z wody za pomocą różnych technik i sprzętu ratowniczego. Ćwiczono miedzy innymi dotarcie do poszkodowanego, holowanie osoby poszkodowanej, rzuty rzutkami ratowniczymi, podejmowanie poszkodowanych na jednostkę pływającą. W ćwiczeniach wykorzystano łódź będącą na wyposażenia JRG w Działdowie, OSP w Lidzbarku i WOPR w Lidzbarku. W ćwiczeniach wzięła udział jednostka OSP Lidzbark z KSRG, która na co dzień współpracuje z WOPR w Lidzbarku.

(opr. mł. kpt. Damian Mackiewicz, fot. kpt. Krzysztof Dzięgielewski)