W sobotę, 15 czerwca 2019 roku odbył się egzamin dla uczestników szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. W terminie od 8 maja do 15 czerwca odbywały się zajęcia szkoleniowe realizowane na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Szkolenie oparte na nowych wytycznych programowych ukończyło 15 osób w tym trzy kobiety.

Wśród uczestników szkolenia znaleźli się przedstawiciele jednostek OSP z: Lechowa, Plut, Lipowiny, Gronowa, Lelkowo, Płoskini, Długoboru, Starego Siedliska oraz Żelaznej Góry. Większość zajęć realizowano w formie ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem sprzętu, pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami i technikami używania sprzętu pożarniczego, zasadami bhp oraz praktycznymi zmaganiami ratowniczymi. Kursanci uczestniczyli również w zajęciach, które odbyły się w komorze dymowej. Przed przejściem komory dymowej przyszli strażacy realizowali próbę wydolności organizmu w sali ćwiczeń.  Zdobyte uprawnienia pozwalają dla młodych adeptów sztuki pożarniczej na udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Zaświadczenia dotyczące ukończenia szkolenia wręczał dla kursantów Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie