W sierpniu w ostródzkiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyły się spotkania szkoleniowe, skierowane do naczelników i dowódców ochotniczych straży pożarnych.

Warsztaty odbyły się 3 sierpnia w Morągu i 24 sierpnia w Ostródzie. Druhom ochotnikom przedstawiona została branżowa tematyka z zakresu organizacji łączności podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Ponadto omówione zostały zasady prowadzenia i dowodzenia akcją ratowniczą oraz sposoby prawidłowej korespondencji radiowej ze stanowiskiem kierowania komendanta powiatowego. Tego typu spotkania są również formą wymiany doświadczeń między jednostkami OSP, które niejednokrotnie samodzielnie prowadzą działania ratowniczo-gaśnicze.

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Bogdan Grzymowicz, kpt. Łukasz Zaniewski