Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili ćwiczenia związane z doskonaleniem zawodowym w zakresie wykorzystania narzędzi hydraulicznych o napędzie akumulatorowym.

Nowoczesny akumulatorowy sprzęt ratowniczy pozwolił zapoznać się z parametrami i właściwościami technicznymi pracy przy realizacji działań ratownictwa technicznego. Praktyczne ćwiczenia dały możliwość obcowania z nowoczesnymi narzędziami ratowniczymi dedykowanymi dla straży pożarnej oraz umożliwiły porównanie zarówno parametrów technicznych jak również warunków pracy przy usuwaniu elementów konstrukcyjnych pojazdu. W ćwiczeniach uczestniczyli oprócz strażaków z JRG PSP w Braniewie również strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej. Cenne uwagi przekazali dla strażaków instruktorzy, którzy prezentowali nowe narzędzia ratownicze oraz ich właściwości ratownicze.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie