13 września 2019 roku, strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczyli dwukrotnie w ćwiczeniach taktyczno – bojowych, które przeprowadzone zostały na obiektach zewnętrznych.

Pierwsze z ćwiczeń przeprowadzono na terenie 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, gdzie doszło do pożaru w budynku koszarowym. Silne zadymienie oraz brak pełnej wiedzy o skali zdarzenia pożarowo niebezpiecznego zmusił żołnierzy do rozpoczęcia i przeprowadzenia ewakuacji jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Działania ratownicze jako pierwsi rozpoczęli strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie, którzy wspierani byli przez strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie.

Dotrzeć do miejsca, gdzie wybuchł pożar, ugasić ogień, przeszukać silnie zadymione pomieszczenia i odnaleźć ranne osoby — takie były główne założenia ćwiczeń strażackich, przeprowadzonych w koszarach braniewskiej brygady.

Kolejne ćwiczenia przeprowadzono na obiekcie Sądu Rejonowego w Braniewie, gdzie pozorowany pożar wybuchł w części piwnicznej w której mieści się archiwum. Silne zadymienie wydostające się z pomieszczeń piwnicznych uruchomiło system sygnalizacji pożaru, który poinformował o zdarzeniu stanowisko monitoringu pożarowego a następnie przekazany został do służby dyżurnej Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Na miejscu ćwiczeń zadysponowano strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz zastęp strażaków z Wojskowej Straży Pożarnej. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej rozpoczęto ewakuację pracowników oraz osób przebywających w obiekcie Sądu Rejonowego.

Zadaniem strażaków było dotarcie do źródła ognia, przeszukanie pomieszczeń silnie zadymionych, dotarcie do osób poszkodowanych oraz ewakuacja ich na zewnątrz budynku, udzielenie pierwszej pomocy oraz zbudowanie skutecznego zaopatrzenia wodnego z miejskiej sieci hydrantowej.

Udział w ćwiczeniach strażaków z Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie to doskonała forma doskonalenia zawodowego oraz możliwość zapoznania się z obiektami zewnętrznymi na terenie miasta Braniewa.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie