17 września 2019 roku na terenie bocznicy kolejowej w Braniewie przy ulicy Błotnej służby mundurowe przeprowadziły kolejne wspólne ćwiczenia w zakresie współdziałania na wypadek uwolnienia przewożonego materiału niebezpiecznego.

Zrealizowane ćwiczenia „BRANIEWO 2019” to forma doskonalenia zawodowego służb mundurowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie procedur związanych z bezpieczeństwem w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej przewożonej transportem kolejowym.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że podczas odprawy składu kolejowego, który przewoził substancje niebezpieczne /węglowodory gazowe nr ONZ 1965/, funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej  w trakcie przeprowadzanej kontroli stwierdzają uwolnienie gazu w jednym z wagonów kolejowych.

W wyniku zdarzenia jedna osoba zostaje ranna, a obecni na miejscu odprawy funkcjonariusze udzielają pierwszej pomocy  osobie poszkodowanej. Jednocześnie o zdarzeniu poinformowane zostają pozostałe podmioty ratownicze, które przybywają w pobliże miejsca uwolnienia substancji niebezpiecznej. Po odczepieniu wagonu, w którym doszło do uwolnienia węglowodorów gazowych, pozostałe wagony zostają przestawione w bezpieczne miejsce przez pracowników PKP.

Do działań związanych z ograniczeniem emisji substancji niebezpiecznej, a następnie likwidacją wycieku wkraczają braniewscy strażacy, którzy dodatkowo wspierają pozostałych mundurowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Funkcjonariusze Policji oraz Straży Ochrony Kolei zabezpieczają teren wokół miejsca zdarzenia przed dostępem osób niepożądanych, zachowując jednocześnie możliwość bezpiecznej likwidacji powstałego wycieku węglowodorów gazowych. Zmagania i współdziałanie służb obserwowali przedstawiciele służb mundurowych, pracownicy PKP, Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki oraz Starosta Braniewski Karol Motyka.

W ćwiczeniach „BRANIEWO 2019” uczestniczyli:

- Placówka Straży Granicznej w Braniewie,

- Straż Ochrony Kolei w Braniewie,

- Służba Celno-Skarbowa w Braniewie,

- PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie,

- PKP CARGO Północny Zakład Spółki Sekcja Przewozu i Eksploatacji w Iławie,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Wojskowa Straż Pożarna,

- Usługi Ratownictwa Medycznego Artur Synowiec.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek - oficer prasowy KP PSP w Braniewie