W dniach od 13 do 22 września w Komendzie Powiatowej PSP w Działdowie przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu działdowskiego.

W szkoleniu wzięło udział 20 druhów OSP ze wszystkich gmin z terenu powiatu, w tym 6 z jednostek włączonych do KSRG. Zajęcia teoretyczne i część zajęć praktycznych odbywała się w siedzibie KP PSP, a zajęcia praktyczne z obsługi sprzętu hydraulicznego na złomowisku na terenie Działdowa, gdzie możliwe było pełne wykorzystanie możliwości posiadanego sprzętu. Wszyscy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym. Podczas egzaminu oceniała druhów komisja złożona ze strażaków z KP PSP w Działdowie i st. str. Adam Czopek z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie.

(opr. i fot. kpt. Krzysztof Dzięgielewski)