5 września br. w Tolkmicku odbyły się ćwiczenia podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego (KSRG) pod kryptonimem „Zalew”, w których udział wzięło ponad 70 strażaków PSP i OSP w KSRG z terenu powiatu elbląskiego.

Zgodnie ze scenariuszem, w sobotę 5 września o godzinie 10:30 jednostka OSP z Tolkmicka została zadysponowana do pożaru zaimprowizowanego na potrzeby ćwiczeń składowiska z odpadami komunalnymi znajdującego się przy ul. Szpitalnej w Tolkmicku. Na miejscu szybko okazało się, że pożar znacznie przekracza dostępne na miejscu siły i środki i że konieczne jest zadysponowanie na miejsce kolejnych jednostek ochrony przeciwpożarowej (JOP). Ponadto okazało się, że znajdujące się w pobliżu hydranty nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ilości wody potrzebnej do skutecznego prowadzenia akcji gaśniczej, stąd zapadła decyzja o dostarczeniu wody z odległego o blisko kilometr Zalewu Wiślanego.

Ćwiczeniu bacznie przyglądali się jego organizatorzy: Komendant Miejski PSP w Elblągu - kpt. Łukasz Kochan, burmistrz Miasta Tolkmicko - dr Magdalena Beata Dalman, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP – dh Ryszard Janusz. 

Po kilkudziesięciu minutach ciężkiej pracy udało się zrealizować założony zamiar taktyczny.

Ćwiczenia te miały na celu między innymi:

- zorganizowanie zaopatrzenia wodnego i podawanie wody na duże odległości,

- sprawdzenie stopnia przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych w przypadku powstania pożaru na składowiskach odpadów,

- sprawdzenie sposobu reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację,

- skoordynowanie pracy strażaków OSP z różnych gmin oraz współpraca strażaków z OSP ze strażakami z PSP.

Na zakończenie ćwiczeń Komendant Miejski PSP w Elblągu kpt. Łukasz Kochan podziękował wszystkim strażakom za ogromne zaangażowanie, doceniając przy tym ich ciężką pracę, którą wykonują podczas każdego swojego wyjazdu do działań. Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP – dh Ryszard Janusz zdradził, że w przyszłym roku planowane są już kolejne ćwiczenia, mniej więcej o tej samej porze roku.

Ćwiczenia podmiotów KSRG to dla strażaków doskonała okazja na  wymianę wspólnych doświadczeń. Poprzez ćwiczenia ratownicy podnoszą swoje kwalifikację, co z kolei pozytywnie wpływa na profesjonalizm prowadzonych przez nich działań.

opracowanie/zdjęcia: st. sekc. Dawid Rogożyński