W dniach 30 września – 4 październik 2019r odbył się obóz kondycyjno-szkoleniowy dla strażaków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Elblągu wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego. W zgrupowaniu udział wzięło łącznie 11  nurków,  kierownikiem zgrupowania był d-ca SGRWN  kpt. Wojciech Kijowski.

Tegoroczne zgrupowanie odbyło się na terenie województwa warmińsko mazurskiego w powiecie szczycieńskim w miejscowości Kulka nad jeziorem Łęsk.  

W trakcie realizacji szkolenia w szczególności położono nacisk na bezpieczeństwo pracy.  Poszczególne dni podzielono na bloki tematyczne takie jak:

- organizacja i budowa stanowiska do wykonywania prac podwodnych na brzegu oraz na wodzie

- technologia wykonywania prac podwodnych

- technika nurkowania 

Doskonalenie umiejętności polegało na właściwej pracy pary nurkowej a osobami ich asekurującymi i obsługującym centralę łączności podwodnej. Przećwiczono  wykorzystanie różnych metod poszukiwawczych dna akwenu na średnich głębokościach. Ćwiczenia były realizowane w warunkach o dobrej przejrzystości wody z zastosowaniem systemu łączności podwodnej.

Batymetria jeziora Łęsk pozwoliła na przeprowadzanie nurkowań na dużych głębokościach w granicach 30m co przełożyło sie  na zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac na takich zbiornikach wodnych występujących na terenie województwa a także na obszarze chronionym SGRWN Elbląg. Szkolenie w całości przeprowadzili kierujący pracami podwodnymi asp. Chuchra Radosław oraz  mł.ogn Król Paweł.

W szkoleniu wzięli udział kandydaci do sgrwn  kpt. Olszak Kajetan oraz st.sekc Pawlyta Jerzy zdobywający niezbędne umiejętności do odbycia szkolenia na pierwszy stopień nurkowy - młodszego nurka.

Założenia taktyczne określone przez plan  szkolenia zrealizowano w całości niemniej wymagają one częstych powtórzeń w celu wyrobienia poprawnych nawyków i zachowań pod wodą .

opracowanie: mł. ogn. Paweł Król

fot.  SGRW-N Elbląg