W ubiegłą niedzielę, tj. 20 października w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku, egzaminem teoretycznym i praktycznym zakończono kurs z zakresu ratownictwa technicznego dla  strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było przede wszystkim nabycie umiejętności w dziedzinie prowadzenia akcji ratowniczych podczas wypadków drogowych.

Zajęcia prowadziła kadra z Komendy Powiatowej PSP w Olecku. Szkolenie obejmowało 31 godzin (  12 teorii i 19 zajęć praktycznych ), zajęcia odbywały się w siedzibie KP PSP w Olecku w soboty i niedziele. Kurs ukończyło 17 osób z jednostek OSP: Borawskie, Szczecinki, Gąski, Wieliczki, Markowskie i Cimochy. Podczas intensywnego szkolenia strażacy ochotnicy poznali zasady bhp podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, sprzęt ratowniczy będące na wyposażeniu straży pożarnej oraz podstawowe zagadnienia z taktyki działań podczas wypadków drogowych. Na zajęciach praktycznych kursanci mieli okazję ćwiczyć uwalnianie poszkodowanych z wraków samochodów za pomocą sprzętu hydraulicznego, pneumatycznego oraz pił do betonu i stali. /Opracował: mł. bryg. Tomasz Jagłowski/