W czwartek 17 października na terenie Fermy Drobiu w Niestoi, gm. Działdowo przeprowadzono ćwiczenia mające na celu doskonalenie zasad współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami.

Ferma Drobiu w Niestoi jest zakładem zwiększonego ryzyka, gdzie w 36 naziemnych zbiorkach przechowuje się ponad 107 ton gazu płynnego, wykorzystywanego do ogrzewania 15 kurników. Obsada kurników wynosi jednocześnie 768 tys. szt. drobiu. Celem ćwiczeń było ponadto doskonalenie współpracy personelu zakładu ze służbami ratowniczymi, zapoznanie służb z zagrożeniami występującymi na terenie zakładu i możliwościami prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, sprawdzenie możliwości alarmowania i współdziałania plutonu ratowniczego, doskonalenie umiejętności prowadzenia łączności radiowej na terenie akcji. Ćwiczenia zakładały pożar w jednym z pomieszczeń technicznych kurnika, co w konsekwencji spowodowało pożar i wybuch jednego ze zbiorników z gazem, rozszczelnienie instalacji gazowej i wiele innych zdarzeń będących następstwem opisanych sytuacji. W ćwiczeniach brało łącznie udział 7 zastępów, z czego 3 z JRG w Działdowie oraz 4 jednostki OSP włączone do KSR-G. W działania zaangażowano Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Policję i Pogotowie Ratunkowe. Podczas ćwiczeń przeprowadzono szkolenie z zakresu zasad postępowania podczas zdarzeń ze skroplonym gazem.

(opr. mł. kpt. Damian Mackiewicz, mł. bryg. Piotr Bojanowski)