29 października 2019 roku około godziny 11tej doszło do pożaru na terenie sortowni odpadów w Siedliskach koło Ełku

W pomieszczeniu przyjmowania odpadów doszło do zapalenia się odpadów na hałdzie, pożar szybko rozprzestrzenił się po taśmociągu powodując duże zadymienie. Pracownicy błyskawicznie przystąpili do próby ugaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym, jednak pożar okazał się zbyt intensywny. Dyrekcja zakładu podjęła decyzję o ewakuacji, po czym zaalarmowano strażaków. W trakcie ewakuacji pracownik obsługujący wózek widłowy gwałtownie się zatrzymał, powodując przewrócenie zbiornika z niebezpieczną substancją chemiczną.

Taki scenariusz został opracowany na potrzeby corocznych ćwiczeń wszystkich podmiotów KSRG na terenie powiatu ełckiego. Oprócz działań gaśniczych i ratowniczych, potrzebna była grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego do unieszkodliwienia niebezpiecznego wycieku.

Podstawowe cele ćwiczeń, jak:

-        doskonalenie umiejętności w zakresie gaszenia pożarów, ewakuacji poszkodowanych, przeszukiwania pomieszczeń, udzielania pierwszej pomocy,

-        doskonalenie umiejętności w zakresie działań ratownictwa  chemiczno – ekologicznego,

-        sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno – technicznej PSP/OSP

-        doskonalenie współdziałania jednostek PSP i OSP,

-        doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym i taktycznym,

-        wypracowanie optymalnych rozwiązań taktycznych,

-        doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania środków łączności,

zostały osiągnięte.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko.