15 listopada 2019 roku, około godziny 10.30 doszło do wybuchu samochodu osobowego na parkingu położonym w bezpośrednim sąsiedztwie przychodni zdrowia w m. Rybno, przy ul. Zajeziornej.

W wyniku wybuchu, pożarem została objęta kondygnacja podziemna w obiekcie przychodni, a rozwój pożaru był na tyle intensywny, że powstało zadymienie na wszystkich kondygnacjach przychodni. W związku z zaistniałym zagrożeniem, dyrekcja placówki ochrony zdrowia podjęła decyzję o ewakuacji, po czym zaalarmowano służby ratownicze. Przybyli do miejsca zdarzenia strażacy podjęli działania gaśnicze, w zakresie ratownictwa technicznego jak i również, kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Taki scenariusz został opracowany na potrzeby ćwiczeń wszystkich jednostek OSP na terenie gminy Rybno.

Podstawowe cele ćwiczeń, to:

-        doskonalenie umiejętności w zakresie gaszenia pożarów, ewakuacji poszkodowanych, przeszukiwania pomieszczeń, udzielania pierwszej pomocy,

-        doskonalenie umiejętności w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych,

-       sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjnej jednostek  OSP,

-        doskonalenie współdziałania jednostek OSP,

-        wypracowanie optymalnych rozwiązań taktycznych,

-        doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania środków łączności,

Opracowanie: mł. kpt. Damian Mackiewicz

Zdjęcia: druh Michał Cieciński