27.11.2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy odbyło się spotkanie dotyczące współdziałania Komendy Powiatowej Państowej Straży Pożarnej w Nidzicy z Komendą Powiatową Policji w Nidzicy. 

Podczas spotkania poruszono następujące  tematy:

- współpraca w ramach porozumień dotyczących współdziałania PSP i Policji zawartych na poziomie wojewódzkim, 

- realizacja zagadnień związanych z obsługą działań ratowniczych przez kierujących i współdziałanie dyżurnych stanowisk kierowania,

- zasady postępowania podczas zdarzeń na drogach,

- podejmowanie interwencji podczas zdarzeń nietypowych,

- wybrane zagadnienia (obsługa zgłoszeń z formatek, przekazanie miejsca objętego działaniem, współpraca jednostek PSP i Policji na miejscu prowadzonych akcji, współpraca z innymi podmiotami, Punktem Informacji Drogowej GDDKiA)

W spotkaniu udział wzięli:

1. Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy podinsp. Jarosław Wiśniewski

2. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Marek Augustynowicz

3. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy mł.insp.Krzysztof Kunicki

4. Przedstwiciel Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy Witold Szempliński

5. Funkcjonariusze pełniący funkcje dowódcze oraz dyżurni stanowisk kierowania.

Informacja: asp.sztab.Andrzej Osowski

Zdjęcia: bryg.Marek Augustynowicz/asp.sztab.Andrzej Osowski