05 grudnia 2019 r. w miejscowości Mikołajki na terenie obiektu Hotel Gołębiewski, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn wraz z Koordynatorem Wojewódzkim Ratownictwa Wysokościowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, przeprowadziła ćwiczenia ewakuacji osób z wyciągu narciarskiego technikami linowymi.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń ratownicy zapoznali się z obiektem i jego dokumentacją techniczną. Ratownicy zapoznali się również z procedurami ewakuacji osób w przypadku awarii wyciągu, które byłyby wykonywane przez załogę techniczną obiektu przed przybyciem służb ratowniczych. Wskazano niezbędne wyposażenie i ukompletowanie sprzętu w jaki musi być wyposażona grupa i poszczególni ratownicy wysokościowi do wykonania ewakuacji. Szczególną uwagę podczas ćwiczeń zwrócono na zabezpieczenie termiczne osób przebywających na wysokości, które wymagają jak najszybszej ewakuacji z kolejki linowej ze względu na panujące warunki atmosferyczne (silny wiatr, ujemna temperatura) i wiążącą się z tym możliwością wystąpienia hipotermii u tych osób.

Ćwiczenia praktyczne polegały na dotarciu ratowników do osób (pozorantów) uwięzionych na krzesełkach kolejki linowej oraz ich ewakuację za pomocą technik alpinistycznych z wykorzystaniem bloczka ratowniczego trójkąta ewakuacyjnego oraz układu ratowniczego obsługiwanego przez dwóch ratowników wysokościowych. Pozwoliło to na przypomnienie i utrwalenie technik ewakuacji osób z wyciągu narciarskiego w sytuacji awaryjnej, technikami alpinistycznymi podczas działań grupy ratownictwa wysokościowego.

 

Tekst: mł. bryg. Jarosław Ciemiński;

zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński.