25 czerwca br. lidzbarscy strażacy przeprowadzili praktyczną część doskonalenia zawodowego w miejscowym Muzeum w  Lidzbarku Warm.

Ćwiczenia odbyły się na terenie zamku  w suchej studni. Było to idealne miejsce do realizowania scenariusza dotyczącego ewakuacji osoby poszkodowanej znajdującej się wewnątrz studni na znacznej głębokości. Strażacy przy użyciu dostępnego sprzętu ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym będącego  na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lidzbarku Warmińskim osiągnęli zamierzone cele. Przećwiczone zostały również techniki samoratowania.

 

Opracowanie: mł.kpt. Stankiewicz Damian

Zdjęcia: mł.kpt. Stankiewicz Damian