30 czerwca 2020 r. ok. godz. 7:00 przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w hipemarkecie Auchan przy al. gen. Sikorskiego 2B w Olsztynie, połączone z próbną ewakuacją pracowników i klientów sklepu.

Założenie obejmowało pożar w części magazynowej obiektu, wykrycie zagrożenia pożarowego przez system sygnalizacji pożarowej i ogłoszenie komunikatu o rozpoczęciu ewakuacji przy użyciu dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Nieskuteczne działania gaśnicze przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego podjęła działająca w hipermarkecie „Grupa 998” złożona z przeszkolonych pracowników sklepu Auchan.

Po zakończeniu ewakuacji stwierdzono, że w budynku pozostała jedna osoba poszkodowana - pracownik sklepu. Działania strażaków JRG1 Olsztyn i JRG2 Olsztyn polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu wewnątrz obiektu, odnalezieniu osoby poszkodowanej i ewakuacji jej na zewnątrz, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, ugaszeniu pożaru i oddymieniu pomieszczeń magazynowych sklepu.

Celem głównym ćwiczeń było przygotowanie strażaków do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach użyteczności publicznej.

Ćwiczenia przeprowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Kulas Kamil