31 października 2020 r.  w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi zostało zakończone szkolenie strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, które rozpoczęło się 1 lutego br.

Z uwagi na zaistniałą w marcu 2020 r. sytuacją sanitarno–epidemiologiczną w naszym kraju i koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, dalsza organizacja ww. szkolenia została zawieszona. Jednakże w  związku z potrzebą utrzymania potencjału ratowniczego na terenie powiatu gołdapskiego, szkolenie wznowiono z zachowaniem szczególnej ostrożności i bezwzględnym przestrzeganiem reżimu sanitarnego oraz obowiązujących zasad i procedur. Do egzaminu obejmującego formę teoretyczną oraz praktyczną przystąpiło 19. słuchaczy z 9 jednostek, tj. OSP Banie Mazurskie, OSP Dubeninki, OSP Grabowo, OSP Grodzisko, OSP Górne, OSP Lisy, OSP Pluszkiejmy, OSP Surminy oraz OSP Pozezdrze (powiat węgorzewski). Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie wiedzy druhów w  oparciu o test składający się z 20. pytań, natomiast egzamin praktyczny miał na celu zweryfikować umiejętności i znajomość strażaków w zakresie działań gaśniczych i ratowniczych. Wszyscy słuchacze zaliczyli egzamin z oceną pozytywną. Wszystkim strażakom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Składamy również podziękowania KP PSP w Ełku za sprawne przeprowadzenie testów w komorze dymowej oraz firmie „JANEX” z Kośmidr za udostępnienie wraków pojazdów do ćwiczeń praktycznych. Bez tego wsparcia ukończenie ww. szkolenia nie byłoby możliwe.

 

Opracowanie: kpt. Michał Herman, KP PSP w Gołdapi

Zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Jabłoński/mł. asp. Norbert Łupiński, KP PSP w Gołdapi