Aktualności KP PSP Braniewo

 

strona internetowa Komendy Powiatowej PSP w Braniewie
  1. 15 stycznia 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, obyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych strażaków, którzy rozpoczęli służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Braniewie.

  2. Trwający okres zimowy, stwarza realne niebezpieczeństwo i zagrożenie dla osób, które spędzają wolny czas na pokrytych lodem akwenach wodnych.