W niedzielę 12 maja 2019 r. w Janowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka, zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, Wójta Gminy Janowo oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nidzicy.

Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godz. 11.15 w kościele św. Rocha w Janowie, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji strażaków. Następnie pododdziały strażackie przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Chorzelach przemaszerowały ulicami na rynek w Janowie.

Około godz. 12.30 podczas uroczystego apelu odbyła się ceremonia wręczenia medali, odznaczeń i awansów. Uroczystość zapoczątkowały wystąpienia okolicznościowe Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy bryg. Krzysztofa Mierzejewskiego, Wójta Gminy Janowo Grzegorza Napiwodzkiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Nidzicy dh Waldemara Szymańskiego z okazji obchodzonego święta.

Zasłużeni strażacy odebrali przyznane odznaczenia i wyróżnienia. Ceremonię zakończyło wręczenie nominacji związanych z awansem w stopniach oficerskich, aspiranckich i podoficerskich oraz odczytanie okolicznościowych życzeń Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, bryg. Krzysztof Mierzejewski podziękował strażakom za współdziałanie podczas akcji. Podkreślił, że walka z żywiołem, ochrona tego, co najważniejsze: życia, zdrowia i mienia to nadrzędny obowiązek strażaka. Życzył także, aby trudna i niebezpieczna służba była powodem satysfakcji oraz powodem do dumy. Aby każdy wyjazd kończył się skuteczną pomocą zagrożonym oraz szczęśliwym powrotem strażaków.

ODZNACZENIA

I. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej:

SREBRNY MEDAL "ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”

- bryg. Krzysztof MIERZEJEWSKI                                                   - KP PSP w Nidzicy

- asp.sztab. Andrzej OSOWSKI                                                      - KP PSP w Nidzicy

Wręczenie medalu nastąpi 20.05.2019r. podczas Obchodów Dnia Strażaka w Ełku

II. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

BRĄZOWA ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

- st. sekc. Jan CHMIELEWSKI                                        - KP PSP  w Nidzicy

- ogn.Tomasz MARGALSKI                                                    - KP PSP  w Nidzicy

III.Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych:

BRĄZOWY MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA"

- dh Marcin SOSNOWSKI                                             - OSP Jagarzewo

- dh Damian CZYŻEWSKI                                      - OSP Janowo

IV.Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nidzicy:

ODZNAKA "STRAŻAK WZOROWY:

- dh Daniel GOŁĘBIEWSKI                                       - OSP Jagarzewo

- dh Krzysztof CZAPLICKI                                                  - OSP Jagarzewo

- dh Łukasz BRZOSTEK                                                     - OSP Janowo

- dh Jakub CZAPLICKI                                                       - OSP Janowo

- dh Piotr CHMIELEWSKI                                                   - OSP Janowo

- dh Sebastian KALINOWSKI                                             - OSP Kozłowo

- dh Radosław AMPULSKI                                                  - OSP Kozłowo

- dh Adam GŁUSZEK                                                          - OSP Sarnowo

- dh Bartłomiej HABLUTZEL                                              - OSP Sarnowo

V. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Janowie:

ODZNAKI "ZA WYSŁUGĘ LAT"  członkom  OSP Róg

a) odznaka za wysługę 20 lat:

- dh Robert SAWICKI
- dh Dariusz KALISZEWSKI
- dh Dariusz JASTRZĘBOWSKI

b) odznaka za wysługę 45 lat:

- dh Willi SAWICKI

c) odznaka za wysługę 50 lat:

- dh Jerzy GABRYŚ

AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE FUNKCJONARIUSZY KP PSP W NIDZICY

STARSZY KAPITAN

- kpt.  Andrzej BAWIRSZ

Wręczenie awansu nastąpi 20 maja 2019 r. podczas Obchodów Dnia Strażaka w Ełku

KAPITAN

- mł.kpt. Nikodem WOŹNIAK

MŁODSZY KAPITAN

- asp. Marcin GOŁĘBIEWSKI

Wręczenie awansu nastąpiło w dn. 4 maja 2019 r. podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie.

STARSZY ASPIRANT

- asp. Cezary GOŁĘBIEWSKI

ASPIRANT

- mł. asp. Piotr ZAKRZEWSKI

STARSZY OGNIOMISTRZ

- ogn. Leszek KRAJEWSKI

OGNIOMISTRZ:

- mł.ogn. Michał DWÓRZNIK

- mł.ogn. Mariusz MADEJ

- mł.ogn. Marcin WESOŁOWSKI

 MŁODSZY OGNIOMISTRZ

- st.sekc. Zbigniew SMOLARCZYK

STARSZY SEKCYJNY

- sekc. Damian KUTRYB

 -sekc. Tomasz WDOWIAK

NAGRODA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  PSP

- sekc. Marian SZPAKOWSKI

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

Z-ca  Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg.Robert Fliciński, Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wicestarosta Powiatu Nidzickiego Paweł Przybyłek, a także zaproszeni goście oraz sympatycy pożarnictwa.

/Informacja i zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski/