29 maja na placu przed siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Działdowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka na terenie powiatu działdowskiego.

W uroczystościach wziął udział Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie i Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – druh Gustaw Marek Brzezin, Doradca Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – Pan Marcin Domian, Starosta Powiatu Działdowskiego, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Działdowie druh Paweł Cieśliński. Zaproszeni zostali również burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu działdowskiego, Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP, Komendanci Gminni ZOSP RP, Przewodniczący Rady Powiatu, Komendant Powiatowy Policji, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie, przedstawiciele innych współdziałających instytucji państwowych i samorządowych. Gospodarzem był st. bryg. Jan Florek – Komendant Powiatowy PSP w Działdowie. Uroczystości poprzedzone były Mszą Św. w intencji strażaków w Kościele Pw. Krzyża Świętego.

W trakcie uroczystego apelu strażacy otrzymali między innymi awanse na wyższe stopnie służbowe. Na stopień aspiranta awansowani zostali:

-        młodszy aspirant Jakub Poniatowski,

-        młodszy aspirant Filip Sosnowski.

Na stopień ogniomistrza awansowani zostali:

-        młodszy ogniomistrz Dawid Kamiński,

-        młodszy ogniomistrz Zbigniew Kubieński,

-        młodszy ogniomistrz Jarosław Rutecki,

-        młodszy ogniomistrz Teklińska Elżbieta.

Na stopień młodszego ogniomistrza awansowany został starszy sekcyjny Szczepanik Łukasz

Na stopień starszego sekcyjnego awansowani zostali:

-        sekcyjny Grzegorz Olszewski,

-        sekcyjny Mateusz Wróblewski.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych nagrodą pieniężną przyznaną przez Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie wyróżniony został Komendant Powiatowy PSP w Działdowie.

Emeryci z koła terenowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Działdowie otrzymali pamiątkowe statuetki z okazji 20 – lecia związku. Statuetki przyznane za zaangażowanie w działalność statutową wręczył Prezes Koła st. asp. w stanie spoczynku Janusz Jarzynka.

W trakcie uroczystości odbyło się też ślubowanie nowoprzyjętych do służby strażaków Radosława Bojanowskiego, Pawła Mikołajczyka i Arkadiusza Długokęckiego. Strażacy po złożeniu ślubowania na sztandar przyjęci zostali w szeregi Państwowej Straży Pożarnej.

Na zakończenie uroczystości odbyło się zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie st. bryg. Jana Florka, który po blisko 31 – letniej służbie przeszedł z dniem 1 czerwca za zasłużoną emeryturę. St. bryg. Jan Florek swoją karierę w pożarnictwie rozpoczął w 1988 roku jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, a po jej ukończeniu rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Działdowie. Następnie został przeniesiony do służby już w Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, gdzie był Zastępcą Komendanta Powiatowego. Po reformie administracyjnej rozpoczął służbę w KP PSP w Działdowie, gdzie zakończył swoją pracę na stanowisku Komendanta Powiatowego.

Odbyło się też pożegnanie ze służbą wieloletniego Dowódcy JRG w Działdowie st. kpt. Roberta Garczewskiego, który również w straży pożarnej służył blisko 31 lat, rozpoczynając swoją służbę, razem z odchodzącym Komendantem Powiatowym, w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu.

Odchodzący pożegnali się podczas uroczystości w sposób symboliczny ze sztandarem komendy.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zaproszenie gości złożyli strażakom życzenia, a Komendant Powiatowy PSP w Działdowie st. bryg. Jan Florek podziękował w imieniu wszystkich za wspieranie strażaków w ich codziennej służbie. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy złożyli swoje podziękowania i obdarowali prezentami odchodzących na emeryturę.

(opr. mł. kpt. Damian Mackiewicz. zdj. mł. bryg. Piotr Bojanowski)