Informacje z komend

Od 2 lutego do 30 marca 2019 roku w Komendzie Powiatowej  PSP w Gołdapi odbywało się jedno z najważniejszych szkoleń skierowanych do strażaków ochotników – Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

27 marca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim przeprowadzono akcję krwiodawstwa, podczas, której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano  19,5 l  krwi.

W środę, 20 marca br. w ramach projektu „Laboratorium. Mój Profil” mrągowską strażnicę odwiedzili uczniowie klasy 8. ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu.

Sołtysi z całego województwa zjechali 29 marca do ostródzkich hal wystawienniczych.

Strażacy KP PSP w Kętrzyn postanowili wymienić zużyty już sprzęt i zmodernizować siłownię, aby lepiej dbać o tężyznę fizyczną.

Kontrole nadleśnictw powiatu olsztyńskiego w zakresie opracowanych sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lasu.

Podkategorie