Informacje z komend

Od 2 do 16 marca  2019 r. w Powiatowym Ośrodku Szkolenia OSP działającym przy Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie przeprowadzono szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. 

22, 25  lutego oraz 11 marca 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

W dniu 13 marca 2019 roku na zaproszenie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odbyło się spotkanie w ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo” w nowopowstałym Klubie Senior + w Szczytnie.

21 lutego oraz 28 lutego 2019 roku odbyły się spotkania mające na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów powiatu kętrzyńskiego.

Swoje oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – ETAP I” złożyły dwie firmy. W dniu 05 marca br. komisja przetargowa uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PRZEMBUD Gdańsk S.A.

W czwartek, 07 marca 2019 r. przedstawiciele KP PSP w Mrągowie wzięli udział w Targach Edukacji i Pracy Powiatu Mrągowskiego.

Podkategorie