1 wrześnie 2019r. w  Wielbarku odbyły się uroczystości  123- lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej.  W trakcie swojego święta, druhowie otrzymali nowy sztandar.


Uroczystość rozpoczęła  się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Św. Nepomucena w Wielbarku, skąd druhowie wraz z zebranymi gośćmi przemaszerowali w asyście orkiestry dętej z Lidzbark  Welskiego na miejsce uroczystego apelu. Główna część obchodów miała miejsce w nowo powstałym Parku Niepodległości. W obecności wielu gości, w tym władz samorządowych dokonano uroczystego pożegnania starego sztandaru z 1989r., po czym przystąpiono do poświęcenia i przekazania nowego sztandaru.  Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w uroczystości udział wzieli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st.bryg.  Michał Kamieniecki, Komendant Powiatowy PSP  w Szczytnie st.bryg. Grzegorz Rybaczyk oraz Komendant Powiatowy PSP  w Nidzicy bryg. Krzysztof Mierzejewski. Po oficjalnej części wielbarscy strażacy, przygotowali dla przybyłych gości wiele atrakcji. Jedną z nich były pokazy ratownictwa technicznego, podczas których pokazano przykładowa akcję ratownictwa drogowego, w której zademostrowano uwolnienia osoby poszkodowanej uwięzionej w pojeździe. Obok ratownictwa technicznego miały również miejsce pokazy ratownictwa medycznego, z możliwością przećwiczenia między innymi resuscytacji krążeniowo oddechowej, czy wykonania badania urazowego. 

Dzięki druhom ochotnikom, kalendarz wielbarskich imprez znacznie został wzbogacony. Jednocześnie wzrosła świadomość lokalnej społeczności o działalności tutejszej jednostki jak i o poszczególnych dziedzin ratowniczych.

Opracował: kpt. Łukasz Wróblewski

Zdjęcia: Robert Arbatowski