13 września 2019 roku, bryg. Krzysztof Bogusławski - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zapoznał się z przebiegiem prac remontowych na placu wewnętrznym strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku.

Dokładnie dzień wcześniej rozpoczęły się prace remontowe placu manewrowego przy remizie OSP we Fromborku. Prace, których koszt opiewa na kwotę 44 tysięcy złotych, stanowią kolejny etap modernizacji fromborskiej strażnicy OSP. Montaż finansowy (20 tys. złotych pochodzi z dofinansowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, natomiast pozostałe środki w kwocie 24 tysięcy złotych stanowią udział własny Gminy Frombork) pozwoli na zrealizowanie powyższego zadania. Termin zakończenia prac remontowych ustalono na 11 października 2019 roku.

W ramach zadania wykonane zostaną prace rozbiórkowe starej nawierzchni, wyrównany i utwardzony będzie teren przed boksami garażowymi oraz ułożona zostanie nowa kostka brukowa. Zamontowane również będą obrzeża i krawężniki oraz system odwodnienia.

W spotkaniu oprócz Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie uczestniczył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - Marek Misztal, Komendant Gminny ZOSP RP we Fromborku - druh Damian Krasiński oraz Zastępca Dowódcy JRG w Braniewie - mł. kpt. Mieczysław Lisowski. Spotkanie to również okazja do omówienia spraw bieżącym związanych z funkcjonowaniem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku, poznania potrzeb oraz ocena posiadanego potencjału sprzętowego.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie