5 listopada 2019 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli w dniu świadomej firmy i bezpiecznego pracownika.

Dzień bezpieczeństwa i zdrowia odbył się na terenie braniewskiego browaru, którego organizatorem była Grupa Żywiec.

Głównym celem spotkania była profilaktyka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowe życie oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy. Spotkanie w którym uczestniczyła większość pracowników podzielone zostało na pięć bloków tematycznych, które realizowały poszczególne grupy pracowników.

Pierwszy braniewski „SHE DAY” oparty został o tematykę, która dotyczyła udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki onkologicznej, zasad bhp, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa ppoż. Blok o nazwie „Oswoić gaśnicę” realizowali i przeprowadzili strażacy z PSP w Braniewie, którzy omówili i przybliżyli zasady korzystania z podręcznego sprzętu gaśniczego, zasady postępowania w sytuacjach pożarowo niebezpiecznych. Spotkanie edukacyjne to doskonała forma promowania zasad bezpieczeństwa.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie