11 września 2020 r. godzinie 17.30, w 19. rocznicę zamachów na  World Trade Center w Nowym Jorku gdzie zginęła największa liczba ratowników straży pożarnych, pogotowia ratunkowego, policji i innych służb,  przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie pod pomnikiem Strażakom Poległym w Akcji odbył się uroczysty Apel Poległych.

Po meldunku złożonym przez dowódcę uroczystości dh. Pawła Zapadkę, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Olsztyn-Gutkowo Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh. Gustawowi Markowi Brzezinowi, zabrał głos organizator apelu dh Grzegorz Matczyński, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie, witając przybyłych gości i przedstawiając cel uroczystości.

Po odczytaniu Apelu Poległych przez dh. Piotra Mostka, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie modlitwę za wszystkich poległych strażaków, ratowników medycznych, policjantów i ratowników innych służb celebrował ks. kanonik Janusz Wieszczyński,  Diecezjalny Duszpasterz Zarządu Oddziału Powiatowego i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W Apelu Poległych uczestniczyli:

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Aleksander Socha, st.bryg. Michał Kamieniecki, Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,  Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Starosta Olsztyński i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olsztynie Andrzej Abako, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie: dh Stanisław Mikulak, dh Radosław Król, dh Ryszard Harasim, dh Julian Lemiech.

Ponadto przybyli: Jarosław Lipiński, Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Dorota d”Avstetten, Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Arkadiusz Mrozowski, przedstawiciele Zawodowej Straży Pożarnej Michelin Polska. W uroczystości wzięli udział także koledzy z Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnych w Olsztynie Zbigniew Łupina i Andrzej Hrynakowski, a także czynni strażacy ochotniczych straży pożarnych i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Jonkowo oraz delegacja Liceum Ogólnokształcącego C-NB im. Cichociemnych przy ul. Bydgoskiej 33 w Olsztynie.

Poczet Sztandarowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie tworzyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku z dowódcą pocztu dh. Stanisławem Pisarskim Komendantem Miejsko-Gminnym OSP w Olsztynku.    

Ponadto poczty sztandarowe delegowały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Barczewie, Biskupcu, Brąswałdzie, Jezioranach, Jonkowie, Kieźlinach, Sząbruku, Świątkach i Wrzesinie . 

Ku pamięci strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz  poległych podczas zamachów 11 września 2001 r., w imieniu wszystkich strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie symboliczny znicz złożył mł.bryg. Jarosław Gryciuk, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

 

Opracował: bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: st.str. Dawid Kowalczyk.

 

W imieniu strażaków Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, jako współorganizator Apelu Poległych, dziękuję wszystkim uczestniczącym w Apelu Poległych.. Słowa szczególnego podziękowania kieruję do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego, którzy godnie reprezentowali własne jednostki.

Serdecznie dziękuję

 /-/.mł.bryg. Jarosław Gryciuk

Komendant Miejski

 Państwowej Straży Pożarnej

 w Olsztynie