Sprzyjająca pogoda sprawiła, że braniewscy strażacy coraz częściej odnotowują pożary suchych traw i nieużytków, które stanowią zagrożenie dla obszarów leśnych oraz gospodarstw.

Większość z tych pożarów to wynik celowego podpalenia lub pozostawienia bez nadzoru ognisk. Powstałe pożary wymagały zaangażowania do działań strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków-ochotników. W ostatnim okresie strażacy gasili groźny pożar w pobliżu bocznicy kolejowej w Braniewie, gdzie znajdowały się cysterny kolejowe i węglarki. Do działań gaśniczych skierowano strażaków z JRG PSP w Braniewie oraz zastęp WSP. Szybkie przekazanie informacji o pożarze suchej trawy i pozostałości roślinnych do straży pożarnej na numer alarmowy 998 daje szanse, że pożar nie osiągnie większych rozmiarów i nie będzie stanowił dodatkowego zagrożenia. Warto pamiętać, że podczas gaszenia pożarów traw przez strażaków ich pomoc może być potrzebna w innym miejscu a przez bezmyślne wypalanie traw strażacy nie dojadą na czas w miejsce, gdzie faktycznie są niezbędni.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie