5 października 2019 roku na obiekcie sportowym w Pieniężnie odbyły się powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Powiatowe zawody pożarnicze jednostek OSP organizowane są co dwa lata. W tegorocznych zawodach wystartowało łącznie pięć zespołów męskich – grupa „A”, które reprezentowały jednostki OSP:

- OSP Pieniężno – m. Pieniężno

- OSP Wielkie Wierzno gm. Frombork

- OSP Frombork m. Frombork

- OSP Długobór gm. Płoskinia

- OSP Gładysze gm. Wilczęta

Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach:

- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami

- ćwiczenie bojowe

Klasyfikacja końcowa drużyn w zawodach ustalona została na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużyny w ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej.

Wyniki końcowe:

1. OSP Wielkie Wierzno - 119 pkt.

2. OSP Frombork - 122 pkt.

3. OSP Gładysze - 128 pkt.

4. OSP Pieniężno - 130 pkt.

5. OSP Długobór - 133 pkt.

 

Puchary oraz pamiątkowe dyplomy dla drużyn uczestniczących w zawodach pożarniczych wręczali:

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie druh Tomasz Sielicki

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko

- Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński

- Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo

 

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie