Olsztyn, 05 stycznia 2016 r.

Odszedł z naszych szeregów.

   Dnia 4 stycznia br. w wieku 75 lat zmarł st. ogn. w st. spocz. Józef Witkowski.

Pracę w pożarnictwie rozpoczął w dniu 1 lipca 1963 r. w Zawodowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Ukończył wszystkie rodzaje szkoleń dla podoficerów oraz kierowców mechaników straży pożarnej. W czasie pracy zawodowej był wyróżniającym się strażakiem. Szczególnie angażował się w utrzymanie sprzętu pożarniczego Zawodowej Straży Pożarnej oraz sprzętu silnikowego Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu mrągowskiego. Przez długi okres był także reprezentantem woj. Olsztyńskiego w tenisie stołowym, reprezentując województwo na szczeblu regionalnym i krajowym.

Był jednym z głównych inicjatorem budowy nowej strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mrągowie. Wyróżnił się w pracach przygotowawczych tejże budowy. Służbę zakończył w roku 1993 przepracowując w jednostce w Mrągowie 30 lat.

Po zakończeniu służby i przejściu w stan spoczynku przystąpił do integracji środowiska emerytów i rencistów pożarniczego z powiatu Mrągowskiego, organizując Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcję Prezesa tegoż Koła pełnił nieprzerwanie w latach 1997- 2015. Za zasługi w realizacji zadań na rzecz środowiska emeryckiego członkowie koła nadali mu tytuł Honorowego Prezesa. Był także członkiem Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku przez trzy kadencje. Za zasługi w służbie i działalności społecznej odznaczony odznaczeniami państwowymi i korporacyjnymi.

Pogrzeb odbędzie się dnia 7 stycznia br. o godz.1145 nastąpi wyprowadzenie ciała z domu pogrzebowego „Hermes” przy ul. Młotkowskiego 2A w Mrągowie do kościoła p.w. św. Wojciecha przy ul. Królewieckiej 32. Około godź. 1200 będzie odprawiona msza święta za zmarłego po czym nastąpi wyprowadzenie ciała na Cmentarz Komunalny w Mrągowie.

               Cześć jego pamięci.

                                       Prezes Warmińsko-Mazurskiego ZW ZE i RP RP

                                                               Tadeusz Jakubik.