Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Olsztynie                                         w dniu 27 stycznia 2016 r.

            W dniu 27 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie.  W zebraniu uczestniczyło 54 członków Koła oraz 2 strażaków PSP, którzy odeszli na emeryturę w 2012 roku.

            Na zebranie przybyli zaproszeni: Komendant Miejski  PSP bryg. mgr  inż. Andrzej Górzyński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik oraz szczególny gość -  emerytowany od kilku dni Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki,  których przywitał Prezes Koła  Jerzy Jasiński.

            Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Prezes Koła w imieniu członków Związku wręczyli Panu Komendantowi Mirosławowi Ruteckiemu okolicznościowy plat w związku                     z zakończeniem służby i  serdecznie podziękowali za udzielaną pomoc  w realizacji zadań statutowych na rzecz naszych członków,  bardzo dobrą współpracę,  jednocześnie życząc dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Komendant Wojewódzki Mirosław Rutecki bardzo serdecznie podziękował za docenienie jego działań na rzecz Związku i życzył nam dużo zdrowia oraz niezłomnej cierpliwości w dalszej działalności.

             Bardzo miłym akcentem było wręczenie okolicznościowego plata członkowi naszego Koła jubilatowi z okazji 80 - tych urodzin kol. Tadeuszowi Dzieniszewskiemu oraz życzenia pomyślności i dużo zdrowia. W dalszej części zebrania Prezes Koła przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 2015 rok. Sprawozdanie finansowe  za 2015 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak. Ocenę działalności Koła przedstawiła Komisja Rewizyjna,        a Przewodniczący tej Komisji kol. Grzegorz Wieczorek przedłożył protokół z kontroli Koła.       Komendant Miejski PSP w Olsztynie  przedstawił informację  z zadań i projektów  jakie zostały wykonane w 2015 roku na terenie Komendy, jednostek JRG oraz powiatu           w OSP.

Kolejnym punktem zebrania była informacja kol. Wojciecha Bastka, Przewodniczącego Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, w sprawie wykorzystania funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP woj. warmińsko - mazurskiego w 2015 roku oraz omówił uwagi dotyczące  wniosków o pomoc socjalną składanych przez członków koła.            Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Tadeusz Jakubik poinformował  zebranych          o odbytym zjeździe wojewódzkim Związku, posiedzeniu Zarządu Głównego na terenie naszego województwa oraz wyborze nowych władz ZG. Poinformował członków Związku      o stronie internetowej KW PSP Olsztyn  i naszej zakładce ZEiRP  RP, na której można znaleźć informacje dotyczące naszego Związku. Natomiast na stronie KG PSP  w zakładce ZG ZEiRP RP jest informacja dotycząca nowych ubezpieczeń.

             Ostatnim punktem zebrania była dyskusja oraz informacja Prezesa Koła o planowanej wycieczce w 2016 roku "Bruksela - Paryż - zamki nad Loarą" lub alternatywnie Zakopane lub Jelenia Góra. Ostateczną decyzję w sprawie wycieczki podejmie Zarząd Koła wspólnie
z Zarządem Wojewódzkim  ZEiRP RP.

 

Opracował                                                                            

Jerzy Jasiński