Posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP w Olsztynie

w dniu 16 marca 2016r.

 

            W dniu 16 marca 2016r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP. W trakcie obrad omówiono następujące zagadnienia :

-          informacja z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniu 11 lutego 2016r.

-          analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na dzień 31.12.2015r.

-          analiza protokółu WKR kontrolującej działalność organizacyjną i finansową ZW ZEiRP RP za rok 2015,

-          sprawy finansowe,

-          sprawy organizacyjne i informacje.

 

Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił ustalenia z obrad Prezydium ZG, które odbyło się w dniu 11 lutego 2016r. a zwłaszcza dotyczące : nadania sztandaru dla ZG, druku książki pt: „20 lat ZEiRP RP – Historia powstania i działalności”, konieczność zmiany instrukcji finansowej, nadawania odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”

Dokonano analizy sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na Warmii i Mazurach na koniec 2015r. ze szczególnym naciskiem na :

-          stanu osobowego w poszczególnych kołach

-          stanu środków finansowych

-          opłacaniu składek statutowych

-          stanu bazy lokalowej oraz wyposażenia w sprzęt.

Na szczególne podkreślenie zasługuje dalszy wzrost członków Związku, oraz bardzo dobry stopień opłacania składek statutowych.

Przeanalizowano protokół kontroli WKR. Na podkreślenie zasługuje fakt uznania prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe i nie wniesienie do tej działalności żadnych uwag.

Omówiono stan finansów ZW na dzień 31.12.2015r. i podjęto decyzję :

-          o przekazaniu na sztandar ZG ZEiRP RP kwoty 725, 00 zł. (tj. 1,00 zł. od każdego

     członka Związku na terenie województwa) oraz przekazano apel w tej sprawie do

     kół terenowych

-          o pokryciu kosztów odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla Kół terenowych w bieżącym roku przez ZW ZEiRP RP.

 

W sprawach organizacyjnych omówiono :

-          organizację plenarnego posiedzenia ZW ZEiRP RP

-          wręczenie sztandaru dla ZG ZEiRP RP w dniu 04.06.2016r.

w Warszawie i udział emerytów w tej uroczystości

-          nadanie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla członków naszego Związku na terenie naszego województwa

-          obchodów XX – Lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach w roku 2017

-          organizacja wycieczki na trasie : Bruksela – Paryż – Zamki nad Loarą w m-cu sierpniu br.

 

                                                     Prezes ZW ZEiRP RPTadeusz Jakubik