W.IwanowiczW dniu 11 czerwca 2019r. zmarł w wieku 97 lat st. ogn. poż. w st. spocz. Wacław Iwanowicz jeden z najstarszych emerytów w naszym województwie.

Kol.Iwanowicz większość pracy zawodowej poświęcił służbie w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej "Lenpol" w Szczytnie, z której to jednostki w latach 80-tych odszedł na zasłużoną emeryturę.
W trakcie służby był także aktywnym członkiem ZOSP "Lenpol", za działalność społeczną odznaczony został Złotym, Srebrnym, Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Jako członek Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa odznaczony został w 2010 roku Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Mając uczynny charakter wielu współpracownikom pomagał w zdobywaniu doświadczenia w trakcie strażackiej służby, był zawsze miły i pozytywnie nastawiony do powstającej rzeczywistości. Odszedł na wieczną służbę.
Cześć jego pamięci.

 

Zarząd Koła ZEiRP RP
w Szczytnie